33

ikona
Tento článek není dostatečně ozdrojován, a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.
Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.

Pro vkladatele šablony: Na diskusní stránce zdůvodněte vložení šablony.
Tento článek je o roku. Další významy jsou uvedeny na stránce 33 (rozcestník).
1. tisíciletí
  1. stol. př. n. l.1. století • 2. stol.   ►
◄◄   ◄   29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37   ►   ►►

Události

Úmrtí

Hlavy států

Externí odkazy