Kádr

Kádr (z francouzského cadre, tj. rám, rámec) je skupina osob tvořící spolehlivý základ nebo rámec většího celku v různých oblastech lidské činnosti. Zpravidla je tvořen týmem odborně či politicky zdatných a zkušených pracovníků (vojáků, vědců, sportovců, politiků atd.)

Vojenství

Ve vojenství se kádrem rozumí skupina profesionálních důstojníků a poddůstojníků tvořících základ formující se vojenské jednotky a zodpovědných za výcvik zbytku mužstva v jednotce.

Politika

V politice tvoří kádr vedoucí představitelé a věrné jádro politické organizace (politické strany). V zemích sovětského bloku to byli především prověření a politicky vyškolení pracovníci, z nichž byli vybíráni vedoucí funkcionáři ve straně, státní správě, společenských organizacích, státních podnicích apod.

Související informace naleznete také v článcích Nomenklatura (politika) a Kádrová politika KSČ.

Sport

Ve sportu (zejména v kolektivních sportech) se jako kádr označuje skupina hráčů, které má sportovní organizace k dispozici pro sestavení soutěžního týmu (protože ve většině sportů je počet hráčů, kteří se mohou zúčastnit utkání, omezen pravidly).

Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoritní data Editovat na Wikidatech