Akademický sochař

ikona
Tento článek nepokrývá téma dostatečně z celosvětového hlediska.
Pokuste se, prosíme, článek vylepšit a doplnit nebo k možnému zdokonalení přispět v diskusi.

Akademický sochař (často běžně zkracováno jako ak. soch., ak. sochař, případně jako akad. soch., či akad. sochař) je akademický titul, který byl dříve udělován (v tehdejším Československu) na uměleckých vysokých školách v oblasti sochařství, resp. restaurátorství.[1] Byl zaveden po roce 1966 v souvislosti s novým systémem akademických titulů v Československu (v letech 1953 až 1966 bylo přidělování titulů omezeno),[2][3] dřívějším absolventům uměleckých vysokých škol byl zpětně přiznán.[4] Udělován byl i nadále dle pozdějšího vysokoškolského zákona z roku 1980.[5] Po revoluci od roku 1990 již udělován nebyl.[6] V současné době (v České republice) taktéž udělován není.[7]

Mimo tohoto akademického titulu je akademický sochař také označení obecně pro absolventa akademie sochařství.[8]

Reference

  1. 1 Zkratky akademických, akademicko-vědeckých a vědecko-pedagogických titulů [online]. prirucka.ujc.cas.cz [cit. 2012-12-17]. Dostupné online. (česky) 
  2. Tituly za totality [online]. nezapomente.cz [cit. 2012-12-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-26. (česky) 
  3. Zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 14. Dostupné online.
  4. Vyhláška č. 27/1966 Sb., o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách. Dostupné online.
  5. Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 45. Dostupné online.
  6. Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  7. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  8. Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky [cit. 2017-01-05]. Heslo akademický. Dostupné online. 

Související články

Pahýl
Pahýl
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.